Podporují

Světový pochod podporují:

„Hlavním cílem naší organizace, od svého počátku, bylo úplné odzbrojení a zastavení výroby jaderných zbraní, které by mohly zničit civilizaci za pár hodin.”

Physicians pro Global Survival
zdravotnická organizace ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Divadlo Bez Zábran

divadlo, Česká republika

Pražský divadelní soubor, který působí na české scéně již od roku 2001. Naší domovskou scénou je Reduta Jazz Club.
Soubor byl původně výhradně mužskou záležitostí, takže po vzoru antického divadla hráli všechny role pánové. V průběhu roku 2002 do souboru přibyly i slečny, takže dnes mohou hrát "všichni všechny". Aktuálně má DBZ přes padesát členů, věkový průměr se pohybuje kolem 25 let.
Divadlo se účastní jak soutěžních přehlídek (Karlínská tříska, Popad), tak festivalů a přehlídek nesoutěžních (Karlínské jeviště, Open Air festival Hradec Králové, festival Mezi ploty atd.).

„Podporujeme to, co je světu nejpotřebnější.”

Webové stránky ›