Podporují

Světový pochod podporují:

„Nechci přehlížet útrapy, které se všude kolem nás dějí. Nechci jen doufat, že jednou bude lépe a neudělat pro to nic. Proto podporuji Světový pochod za mír a nenásilí, protože i když mé gesto může znamenat málo, budu žít s pocitem, že nepatřím mezi ty, kteří jen nečinně přihlíží.”

Lucie Váchová
modelka, moderátorka ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Pacific Institute of Resource Management (PIRM)

ekologický ústav, Nový Zéland

Pacific Institute of Resource Management (PIRM) byl založen v roce 1984, ve Wellingtonu architektem Georgem Porterem.
PIRM je organizace, která se věnuje využívání obnovitelných zemských zdrojů. Obává se zhoršení globálního ekosystému, rychlého vyčerpání přírodních zdrojů a zničení životního prostředí, například změny klimatu, ztráty biodiverzity, eroze půdy, znečištění vodních systémů a přírodních stanovišť. Cílem PIRM je prosazovat respektování přírodních procesů, ochranu přírodních zdrojů a integritu všech forem života.