Podporují

Světový pochod podporují:

„Historicky první akcí Greenpeace byl protest proti americkým jaderným pokusům na ostrově Amchitka nedaleko Aljašky. Od té doby jsme nikdy neztratili ze zřetele spojitost mezi ochranou přírody a bezpečností. Greenpeace od svého založení prosazuje široké pojetí bezpečnosti – takové, v němž nehrají rozhodující úlohu pouze hrozby ozbrojeného útoku či nedostatku strategických surovin, ale také například nebezpečí vyplývající z klimatických změn způsobených člověkem. Jaderné zbrojení pohlcuje obrovské sumy a množství nejrůznějších zdrojů, aniž by bylo schopno poskytnout prostředky proti nejvýznamnějším hrozbám současnosti. ”

Greenpeace
ekologická organizace ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Anglicko- čeké gymnázium Amazon

gymnázium, Česká republika

Anglicko-české gymnázium Amazon s.r.o. (GA) je soukromé čtyřleté gymnázium se zaměřením na výuku ŽIVÝCH JAZYKU a PROGRAMOVÁNÍ.
Hlavním posláním gymnázia je výchovně-vzdělávací proces v přátelském, nekonfliktním a podnětném studijní prostředí, kde student nalezne vše, co potřebuje pro rozvoj vlastní osobnosti.

Osobnost studenta se bude formovat pod vlivem aktivit, které mu pomohou zvládat učivo s lehkostí a podpoří teorii v praxi.
Studium využívá celého potenciálu studenta, klade důraz na jeho individualitu a zároveň rozvíjí schopnost spolupráce.
Student získá:
schopnost komunikovat a naslouchat druhým
respektovat ostatní
tolerovat odlišnosti
učit se spolupracovat

Student bude schopen vytvořit si vlastní žebříček morálních hodnot na základě hlubšího poznání světa kolem nás, což je základem pro úspěšný život v moderní společnosti.
Škola se též zaměřuje na etiku a estetickou výchovu a tím pomáhá každému jedinci stát se osobností s vlastním myšlením a rozhodováním.
Zaměřujeme se na primární prevenci sociálně patologických jevů s cílem předejít problémům a následkům, případně minimalizovat jejich negativní dopad, včetně dalšího šíření.
Škola podporuje studium zdravotně postižených studentů.

Webové stránky ›