Zprávy

Světový pochod podporují:

„Jménem celého sdružení v Keni, budeme podporovat a podílet se na Světovém pochodu, neboť nedílnou součástí našich osnov je také mír a touha po míru. Děkujeme vám. ”

Kenya Scouts Association
sdružení mládeže ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Světový pochod oficiálně zahájen v Kostarice

Kostarika, San José

6. června byl oficiálně zahájen Světový pochod v Kostarice, v první zemi na světě, která ústavou zrušila svou armádu. Akce se zúčastnilo asi 80 lidí.

Navzdory deštivému počasí vládla příjemná atmosféra a Světový pochod byl zahájen za účasti místních kulturních spolků.

Kostarika je příkladem toho, že svět bez válek a násilí se může stát realitou.

Dne 1. prosince 1948, po ukončení občanské války, zrušil prezident José Figueres Ferrer vojsko. Při ceremonii v Cuartel Bellavista rozbil Figueres paličkou zeď, což mělo symbolizovat konec vojenské moci v Kostarice. V roce 1949 bylo zrušení armády oficiálně zakotveno do kostarické ústavy v článku 12.

Část rozpočtu, dříve vyhrazená pro potřeby armády, je nyní věnována bezpečnosti, vzdělávání a kultuře; pořádek v zemi udržují policejní hlídky.

Narozdíl od sousedních zemí, v Kostarice od roku 1948 neproběhla žádná občanská válka.