Zprávy

Světový pochod podporují:

„Je jisté, že existuje obrovský nepoměr mezi materialistickými silami, které hlásají potřebnost války a silami morálními, které obhajují právo na mír, ale taktéž je jisté, že jedině vůle člověka dokázala v historii tyto síly učinit skutečnými, aby překonaly vůli ostatních. Nemusíme čelit nadpřirozeným silám, potřebujeme pouze další lidi, více lidí. Proto záleží na tom, abychom měli silnější vůli pro nastolení míru než pro nastolení války. Záleží na naší účasti ve všeobecné mobilizaci k boji za mír. Je to lidskost, kterou v životě obhajujeme, život dneška a zítřka, který by mohl být ztracen, když ho nebudeme bránit právě teď. Lidskost není řečnický obrat, je to schopnost cítit lidskou bolest, duchovní touha a zároveň je to nevyčerpatelná naděje. Když spojíme všechny naše síly, dosáhneme míru. Jak v nás samých tak i kolem nás.”

Jose Saramago
spisovatel a novinář, nositel Nobelovy ceny za literaturu ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Světový pochod oficiálně zahájen v Kostarice

Kostarika, San José

6. června byl oficiálně zahájen Světový pochod v Kostarice, v první zemi na světě, která ústavou zrušila svou armádu. Akce se zúčastnilo asi 80 lidí.

Navzdory deštivému počasí vládla příjemná atmosféra a Světový pochod byl zahájen za účasti místních kulturních spolků.

Kostarika je příkladem toho, že svět bez válek a násilí se může stát realitou.

Dne 1. prosince 1948, po ukončení občanské války, zrušil prezident José Figueres Ferrer vojsko. Při ceremonii v Cuartel Bellavista rozbil Figueres paličkou zeď, což mělo symbolizovat konec vojenské moci v Kostarice. V roce 1949 bylo zrušení armády oficiálně zakotveno do kostarické ústavy v článku 12.

Část rozpočtu, dříve vyhrazená pro potřeby armády, je nyní věnována bezpečnosti, vzdělávání a kultuře; pořádek v zemi udržují policejní hlídky.

Narozdíl od sousedních zemí, v Kostarice od roku 1948 neproběhla žádná občanská válka.