Podporují

Světový pochod podporují:

„Můj – již poměrně dlouhý život se doposud odehrával v míru. V míru – bez zákopů, masových hrobů, šrapnelů, tanků, válečných soudů. Vše, co vím o tzv. „velkých válkách“ historie, i menších válečných střetech současnosti je pouze zprostředkované. Z dokumentů, filmů, vzpomínek si lze udělat alespoň částečnou představu o válkách zuřících na naší malé modré planetě. Válkách vedených na první pohled ušlechtilými, jindy zase naopak na první pohled viditelně ideologickými, ekonomickými, či náboženskými motivy. Mé vzpomínky tedy nemohou být ovlivněny vlastní válečnou zkušeností. Avšak zkušenost z roku 1968, kdy došlo k přepadení, zabrání naší země vojsky tzv. spřátelených armád v čele s bývalým SSSR stejně jako k bezprecedentnímu zásahu do života všech obyvatel, k násilnému vytržení z naší vlastní – evropské kultury, zlomení mnohých charakterů – právě tato zkušenost mi velí být na pozoru, na pozoru před agresí, světovým megalomanstvím, falešným vůdcovstvím, atd. Je módní „být nad věcí“, starat se o vlastní byznys, zábavu, prosperitu, zisk. Je módní postupně si zvykat na násilí, zneužívat konkrétních situací ve vlastní prospěch. Mír – ten vzácný a nedoceněný stav bereme jako normální. Jak tenké ostří nás všechny dělí od válečných vřav. Proto sledujme dění ve světě, angažujme se proti násilí, usilujme o to, aby každý z obyvatel modré planety země zažil stejný luxus jako já – prožžít svůj život v míru. ”

Irena Ondrová
primátorka Zlína ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Jan Tamáš

mluvčí hnutí Nenásilí, Česká republika

Ing. Jan Tamáš Ph.D. se narodil 9. června 1976 v Kostelci nad Orlicí, vystudoval ČVUT v Praze a získal doktorát v oboru Technická kybernetika. Během studijního pobytu na vysoké škole v USA, založil a vydával humanisticky zaměřené studentské noviny a po návratu společně se skupinou přátel založil a začal vydávat humanistické noviny v Kostelci nad Orlicí.
V roce 2000 poprvé navštívil Afriku, jel do Keni jako dobrovolník/překladatel. Od té doby navštívil řadu afrických zemí a trvale se věnuje koordinaci neziskových projektů v Keni. V roce 2004 kandidoval za Humanistickou stranu do Europarlamentu.
Při přednáškách a besedách navštívil řadu evropských i zámořských měst, setkal se a jednal s členy amerického Kongresu, Evropského parlamentu, řadou neziskových organizací i členy českého Parlamentu, senátu a vlády.
Živí se poradenstvím v oblasti informačních technologií, vede malou firmu vyvíjející software pro malé a střední firmy. Je ženatý a má syna.

„Svět bez válek, jaderných zbraní a násilí je ideál, za kterým stojí za to
jít. Abychom tohoto ideálu dosáhli, musí se tisíce lidí zapojit do jeho
realizace. Světový pochod za mír a nenásilí je právě takovým zapojením
milionů lidí na celém světě a proto mu vyjadřuji svou podporu.”