Podporují

Světový pochod podporují:

„"Arcibiskup Rowan Williams podporuje Světový pochod za mír a nenásilí. Přijměte, prosím, naše blahopřání. Pevně doufáme, že se Pochod za mír podaří a že povzbudí veřejné mínění na celém světě. Reverendka Helen Dawes, tajemnice arcibiskupa z Canterbury pro veřejné záležitosti.”

Rowan Williams
Arcibiskup z Canterbury ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola, Česká republika

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) byla zřízena jako první veřejná vysoká škola neuniverzitního směru.

VŠPJ uskutečňuje akreditované studijní programy bakalářského typu a programy celoživotního vzdělávání, včetně Univerzity třetího věku.

Obecným cílem studia v akreditovaných studijních programech je poskytnout zájemcům možnost získat profesně orientované vzdělání s výrazně praktickými výstupy.

Webové stránky ›