Podporují

Světový pochod podporují:

„Hlavním cílem naší organizace, od svého počátku, bylo úplné odzbrojení a zastavení výroby jaderných zbraní, které by mohly zničit civilizaci za pár hodin.”

Physicians pro Global Survival
zdravotnická organizace ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola, Česká republika

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) byla zřízena jako první veřejná vysoká škola neuniverzitního směru.

VŠPJ uskutečňuje akreditované studijní programy bakalářského typu a programy celoživotního vzdělávání, včetně Univerzity třetího věku.

Obecným cílem studia v akreditovaných studijních programech je poskytnout zájemcům možnost získat profesně orientované vzdělání s výrazně praktickými výstupy.

Webové stránky ›