Podporují

Světový pochod podporují:

„Je svět bez válek možný? Není svět, v němž národy spolupracují a hledají vzájemně spravedlivá řešení, pouhou utopií? Mnohým se to tak jeví, vždyť tomu tak nikdy nebylo, co svět světem stojí. Nevím, možná takového stavu opravdu nelze dosáhnout. Ale vím zcela určitě, že je třeba se o to znovu a znovu pokoušet. Chápu Světový pochod za mír a nenásilí za pokus vykročit, za malý krůček, možná krok ke světu míru a naděje.”

Anna Šabatová
předsedkyně Českého helsinského výboru ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

David Suzuki

věděc, autor a ekologický aktivista, Kanada

David Takayoshi Suzuki, narozen 24. března 1936, známý z televizních a rozhlasových seriálů a knih o přírodě a životním prostředí. Nejznámější jako host v populárním CBC televizním vědeckém magazínu.
Je také známý svou kritikou vlády za její nedostatečná opatření na ochranu životního prostředí.
Dlouholetý aktivista za zastavení globálních klimatických změn, zakladatel nadace, která si klade za cíl
najít způsob, jak by mohla společnost žít v rovnováze s fyzickým světem. Priority jsou: oceány a udržitelný rybolov, změny klimatu a čistá energie, byl také ředitelem kanadského sdružení Canadian Civil Liberties Association od 1982-1987.