Podporují

Světový pochod podporují:

„Světový pochod by měl spojit mladé, staré i sirotky a měl by být mezníkem v životě každého. Je přáním všech, abychom se spojili a převzali odpovědnost za přeměnu světa. Ve svět bez válek a svět usmíření a prosperity.”

Sarah Onyango Obama
babička prezidenta Obamy ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Janáčkova akademie múzických umění

vysoká umělecká škola, Česká republika

Založení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně bylo inspirováno osobností Leoše Janáčka - skladatele, který většinu svého plodného období prožil v Brně. Právě tento významný skladatel se kdysi pokoušel ustavit hudební akademii v metropoli Moravy. Jeho snažení bylo částečně naplněno založením varhanní školy, která se stala posléze odrazovým můstkem k ustavení konzervatoře v Brně.

Janáčkova akademie múzických umění se sídlem v Brně byla založena 12. září 1947.

Dnes studuje na dvou fakultách (divadelní a hudební)Janáčkovy akademie úhrnem více než 500 posluchačů, kteří se připravují na svou budoucí uměleckou profesi.

„Mír a odpor vůči násilí je nezbytnou podmínkou každé umělecké
tvorby - hudba a divadlo kultivuje lidskou duši.”

Webové stránky ›