Podporují

Světový pochod podporují:

„Pokud má obchod významný dopad na politiku, tak je to znamením, že demokracie stůně. Smyslem demokracie je zajistit, aby bohatí nenarušili rovnováhu ve prospěch svého bohatství. A pokud ti, kteří mají více, mají větší vliv než já, tak to znamená, že demokracie umírá. Právo tvořené tímto způsobem nemá žádné morální opodstatnění, ale pouze sílu uškodit.”

Richard Stallman
programátor a nejdůležitější osobnost v celosvětovém Hnutí za svobodný software ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Janáčkova akademie múzických umění

vysoká umělecká škola, Česká republika

Založení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně bylo inspirováno osobností Leoše Janáčka - skladatele, který většinu svého plodného období prožil v Brně. Právě tento významný skladatel se kdysi pokoušel ustavit hudební akademii v metropoli Moravy. Jeho snažení bylo částečně naplněno založením varhanní školy, která se stala posléze odrazovým můstkem k ustavení konzervatoře v Brně.

Janáčkova akademie múzických umění se sídlem v Brně byla založena 12. září 1947.

Dnes studuje na dvou fakultách (divadelní a hudební)Janáčkovy akademie úhrnem více než 500 posluchačů, kteří se připravují na svou budoucí uměleckou profesi.

„Mír a odpor vůči násilí je nezbytnou podmínkou každé umělecké
tvorby - hudba a divadlo kultivuje lidskou duši.”

Webové stránky ›