Akce

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Fotbal pro rozvoj 2009

6.6.2009, Vídeň

6.6. od 10:00 seminář Sports and Development za účasti rakouských NGOs zabývajících se problematikou sportu a rozvoje. Následovat bude exhibiční fotbalové klání.


Fotbal pro rozvoj je vzdělávacím a osvětovým projektem podpořeným z programu Ministerstva zahraničních věcí ČR „Sport pro rozvoj“.