Akce

Světový pochod podporují:

„Je důležité vštípit do paměti nových generací, že lidské bytosti z různých kultur a různých vyznání touží po míru, a že se ho snaží dosáhnout prostřednictvím nenásilí.”

Tomás Hirsch
mluvčí Nového humanismu v Latinské Americe ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Fotbal pro rozvoj 2009

8.6.2009 - 10.6.09, Most

8.6. dopoledne - Fotbalový turnaj pro střední školy (místo bude upřesněno)

9.6. dopoledne - besedy na místních středních školách + česko-keňské interkulturní semináře se středními školami

10.6. dopoledne – česko-keňské interkulturní semináře se středními školami, odpoledne pak fotbalový turnaj pro veřejnost na hřišti FK SIADu Most

Fotbal pro rozvoj je vzdělávacím a osvětovým projektem podpořeným z programu Ministerstva zahraničních věcí ČR „Sport pro rozvoj“.