Zprávy

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

ONCE podpoří Světový pochod vydáním 36 miliónů lístků do loterie

Španělská národní organizace nevidomých (ONCE) podpoří Světový pochod za mír a nenásilí na své cestě po zemi tím, že vydá 36  miliónů loterijních lístků na dny 21. září, 2. října a 14. listopadu. Hlavním cílem této neziskové organizace, je zlepšení kvality života nevidomých a zrakově postižených lidí ve Španělsku a účast na národních a mezinárodních fórech věnovaných postiženým slepotou.

Tak zavané kupóny ONCE jsou lístky, zakoupené Španělskými lidmi, které umožńují financovat tento podnik a zároveň poskytují pracovní místa některým jeho členům.

Zde je návrh lístků, které mají být použity na podporu Světového pochodu v loteriích pořádaných ONCE.

Budou vydány lístky na 3 různá data, 21. září, 2. října, a 14. listopadu, kdy bude pochod procházet Španělskem. Při každé příležitosti se bude tisknout 12 miliónů lístků, to znamená celkem 36 miliónů.