Zprávy

Světový pochod podporují:

„Můj důvod k podpoření je velmi prozaický, nesnáším násilí, které rodí v reakci na sebe jen další násilí. Bojím se však, že na této zemi je mnoho miliónů nespravedlivě ponižovaných, jejíž jediná možnost důstojné emancipace je buď gerilový, nebo otevřený boj. Neznám způsob jak tento staletý a nemilosrdný řetězec přerušit. To ale neznamená, že se o to lidé stále nemají znovu a znovu, byť i marně pokoušet. Je to naše humanitní povinnost.”

Jiří David
výtvarník ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

ONCE podpoří Světový pochod vydáním 36 miliónů lístků do loterie

Španělská národní organizace nevidomých (ONCE) podpoří Světový pochod za mír a nenásilí na své cestě po zemi tím, že vydá 36  miliónů loterijních lístků na dny 21. září, 2. října a 14. listopadu. Hlavním cílem této neziskové organizace, je zlepšení kvality života nevidomých a zrakově postižených lidí ve Španělsku a účast na národních a mezinárodních fórech věnovaných postiženým slepotou.

Tak zavané kupóny ONCE jsou lístky, zakoupené Španělskými lidmi, které umožńují financovat tento podnik a zároveň poskytují pracovní místa některým jeho členům.

Zde je návrh lístků, které mají být použity na podporu Světového pochodu v loteriích pořádaných ONCE.

Budou vydány lístky na 3 různá data, 21. září, 2. října, a 14. listopadu, kdy bude pochod procházet Španělskem. Při každé příležitosti se bude tisknout 12 miliónů lístků, to znamená celkem 36 miliónů.