Zprávy

Světový pochod podporují:

„"Arcibiskup Rowan Williams podporuje Světový pochod za mír a nenásilí. Přijměte, prosím, naše blahopřání. Pevně doufáme, že se Pochod za mír podaří a že povzbudí veřejné mínění na celém světě. Reverendka Helen Dawes, tajemnice arcibiskupa z Canterbury pro veřejné záležitosti.”

Rowan Williams
Arcibiskup z Canterbury ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Prezident Ekvádoru podporuje Světový pochod

Téměř hodinová schůzka s ekvádorským prezidentem Rafaelem Correou proběhla 22.5. ve velmi přátelské atmosféře. Pan prezident na ní vyjádřil svou podporu Světovému pochodu za mír a nenásilí. Rafaelu de la Rubia a Tomasi Hirschovi, se kterými se sešel, slíbil, že osobně přijme účastníky pochodu, kteří koncem roku budou Kolumbií procházet.

Stejně tak se i ministři školství, kultury, bezpečnosti a kulturního dědictví zavázali přispět k podpoře pochodu a jejich ministerstva na sebe oficielně přebírají odpovědnost za realizaci některých aktivit a vládní podpory Světovému pochodu.