Zprávy

Světový pochod podporují:

„Můj důvod k podpoření je velmi prozaický, nesnáším násilí, které rodí v reakci na sebe jen další násilí. Bojím se však, že na této zemi je mnoho miliónů nespravedlivě ponižovaných, jejíž jediná možnost důstojné emancipace je buď gerilový, nebo otevřený boj. Neznám způsob jak tento staletý a nemilosrdný řetězec přerušit. To ale neznamená, že se o to lidé stále nemají znovu a znovu, byť i marně pokoušet. Je to naše humanitní povinnost.”

Jiří David
výtvarník ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Prezident Ekvádoru podporuje Světový pochod

Téměř hodinová schůzka s ekvádorským prezidentem Rafaelem Correou proběhla 22.5. ve velmi přátelské atmosféře. Pan prezident na ní vyjádřil svou podporu Světovému pochodu za mír a nenásilí. Rafaelu de la Rubia a Tomasi Hirschovi, se kterými se sešel, slíbil, že osobně přijme účastníky pochodu, kteří koncem roku budou Kolumbií procházet.

Stejně tak se i ministři školství, kultury, bezpečnosti a kulturního dědictví zavázali přispět k podpoře pochodu a jejich ministerstva na sebe oficielně přebírají odpovědnost za realizaci některých aktivit a vládní podpory Světovému pochodu.