Zprávy

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Prezident Ekvádoru podporuje Světový pochod

Téměř hodinová schůzka s ekvádorským prezidentem Rafaelem Correou proběhla 22.5. ve velmi přátelské atmosféře. Pan prezident na ní vyjádřil svou podporu Světovému pochodu za mír a nenásilí. Rafaelu de la Rubia a Tomasi Hirschovi, se kterými se sešel, slíbil, že osobně přijme účastníky pochodu, kteří koncem roku budou Kolumbií procházet.

Stejně tak se i ministři školství, kultury, bezpečnosti a kulturního dědictví zavázali přispět k podpoře pochodu a jejich ministerstva na sebe oficielně přebírají odpovědnost za realizaci některých aktivit a vládní podpory Světovému pochodu.