Podporují

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Redepaz

mírová organizace, Kolumbie

REDEPAZ- Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra neboli Národní síť iniciativ za mír a proti válce, se přidala ke Světovému pochodu za mír a nenásilí. Tato organizace za posledních 15 let podporuje realizaci "týdne pro mír", jako prostředek na podporu účasti občanů na vytváření kultury míru, a je jednou z mírových iniciativ s velkým vlivem v kolumbijské společnosti

Webové stránky ›