Podporují

Světový pochod podporují:

„Vzhledem k tomu, že naším cílem, všech členů VZS ČČK zachraňovat a hlídat lidské životy nejen ve vodě, ale i na suchu, připojujeme se k myšlence Světového pochodu z vlastního přesvědčení, nenásilí ve světě je velkou cestou. I myšlenka VZS skrývá velice důležitou složku a ta se týká harmonie, nenásilí a pomoci navzájem. ”

Vodní záchranná služba ČČK MS Č. Krumlov
neziskové sdružení ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Redepaz

mírová organizace, Kolumbie

REDEPAZ- Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra neboli Národní síť iniciativ za mír a proti válce, se přidala ke Světovému pochodu za mír a nenásilí. Tato organizace za posledních 15 let podporuje realizaci "týdne pro mír", jako prostředek na podporu účasti občanů na vytváření kultury míru, a je jednou z mírových iniciativ s velkým vlivem v kolumbijské společnosti

Webové stránky ›