Podporují

Světový pochod podporují:

„Připojuji se k této mimořádné myšlence s úctou a pokorou. Věřím, že stálým poukazováním na problém válek a násilí, dojde lidstvu, že tato nehumání cesta k dosažení čehokoli, je naší zkázou. Proto i kdyby tento pochod zmírnil bolest jen nepatrnému množství lidí, je mojí povinností, podpořit ho.”

Lilian Sarah Fischerová
modelka ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

José Ignacio López Vigil

ředitel rádia, Ekvádor

Narodil na Kubě a žil v několika zemích Latinské Ameriky. Studoval filozofii a teologii. Vedl několik let rádio Santa Maria a rádio Enriquillo v Dominikánské republice. Byl výkonným ředitelem RADIAPAZ (la Red Latinoamericana de Radios para una Cultura de Paz)
Autor několika publikací a rozhlasového seriálu.

„Bojovali jsme z rádia pro spravedlivější a humánní svět, kde je mír a rovnoprávnost. Takže teď se dáme na pochod s Pochodem!”