Zprávy

Světový pochod podporují:

„ADRA plně podporuje poselství Světového pochodu za mír a nenásilí.”

ADRA
humanitární organizace ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

První evropské symposium o nenásilí

V Attiglianu skončilo první evropské symposium o nenásilí, pořádané Centrem humanistických studií v Římě, Madridu, Barceloně, Moskvě, Paříži a Baskicku.

Během 24. a 25. dubna 2009 v různých evropských městech dvanáct přednášejících řešilo z různých pohledů téma nenásilí jako jediného možného řešení globální krize a násilí, které je dnes přítomno ve společnosti.

Na zahájení symposia Fulvio de Vita, viceprezident Centra humanistických studií v Římě, zdůraznil, že cílem je vytvořit spolupráci mezi učiteli zabývajícími se různými tématy spojenými s překonáním současného násilí a také stimulovat působení nenásilí nikoli jako dočasný prostředek, ale jako jediný možný způsob, jak se konečně dostat z lidské prehistorie.