Podporují

Světový pochod podporují:

„Je svět bez válek možný? Není svět, v němž národy spolupracují a hledají vzájemně spravedlivá řešení, pouhou utopií? Mnohým se to tak jeví, vždyť tomu tak nikdy nebylo, co svět světem stojí. Nevím, možná takového stavu opravdu nelze dosáhnout. Ale vím zcela určitě, že je třeba se o to znovu a znovu pokoušet. Chápu Světový pochod za mír a nenásilí za pokus vykročit, za malý krůček, možná krok ke světu míru a naděje.”

Anna Šabatová
předsedkyně Českého helsinského výboru ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Srí Mata Amritanandamayi

duchovní vůdkyně, Indie

Srí Mata Amritanandamayi, nazývána "Amma", "Ammachi" nebo "matka" je duchovní vůdkyně, kterou její následovníci uctívají jako světici. Je respektována zejména pro její humanitární činnost. Založila rozsáhlé sítě charitativních aktivit s humanitárním cílem. Šíří poselství soucitu a jednoty všech živých bytostí, všech lidi bez ohledu na kastu, rasu nebo společenské postavení. Za svoji práci v prosazování zásady nenásilí jí byla udělena cena Gandhiho-Kinga za nenásilí.