Podporují

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Srí Mata Amritanandamayi

duchovní vůdkyně, Indie

Srí Mata Amritanandamayi, nazývána "Amma", "Ammachi" nebo "matka" je duchovní vůdkyně, kterou její následovníci uctívají jako světici. Je respektována zejména pro její humanitární činnost. Založila rozsáhlé sítě charitativních aktivit s humanitárním cílem. Šíří poselství soucitu a jednoty všech živých bytostí, všech lidi bez ohledu na kastu, rasu nebo společenské postavení. Za svoji práci v prosazování zásady nenásilí jí byla udělena cena Gandhiho-Kinga za nenásilí.