Podporují

Světový pochod podporují:

„Podporuji Světový pochod a jeho snahu upoutat pozornost všech lidí na světě na nutnost míru a nenásilí. Války a násilí musí být zastaveny a nahrazeny potřebami lidí na celém světě, jako je zajištění potravy, ošacení, přístřeší, zdravotní péče a především lásky.”

Elaine Paige
herečka a zpěvačka ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Srí Mata Amritanandamayi

duchovní vůdkyně, Indie

Srí Mata Amritanandamayi, nazývána "Amma", "Ammachi" nebo "matka" je duchovní vůdkyně, kterou její následovníci uctívají jako světici. Je respektována zejména pro její humanitární činnost. Založila rozsáhlé sítě charitativních aktivit s humanitárním cílem. Šíří poselství soucitu a jednoty všech živých bytostí, všech lidi bez ohledu na kastu, rasu nebo společenské postavení. Za svoji práci v prosazování zásady nenásilí jí byla udělena cena Gandhiho-Kinga za nenásilí.