Akce

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Mezinárodní den nenásilí: Studentské fórum

2.10.2009, Praha

2. říjen byl vyhlášen OSN mezinárodním dnem nenásilí v květnu 2007. Rovněž byly státy i jednotlivci vyzváni, aby tento den využili k informování veřejnosti o aktivním nenásilí. Důvodem pro tyto kroky je to, že lidé o aktivním nenásilí ví málo, i když má v této době velkou důležitost.

Minulý rok se k této příležitosti konaly různé akce ve 250 městech na všech kontinentech. V ČR jsme uspořádali studentskou konferenci a světelný symbol nenásilí ve 3 městech.

Letos, v den, kdy z Nového Zélandu vystartuje Světový pochod za mír a nenásilí, se chystá již třetí ročník studentského fóra na téma nenásilí, tentokrát konané pod záštitou Ministerstva školství České republiky v prostorách ZŠ Resslova na Praze 2.

Studentské fórum v Praze

 

PROGRAM

Mezinárodní den nenásilí 2009
pátek 2. října, od 9 do 12 hodin
ZŠ Resslova, Resslova 10, Praha 2
 

 

  • 9:00 Dokument o aktivním nenásilí (tělocvična)
  • 9:45 Zahájení studentského fóra (tělocvična) - zúčastní se J. E. pan D. P. Srivastava, Velvyslanec Indie v ČR - představení Světového pochodu za mír a nenásilí
  • 10:00 Workshopy (různé třídy)
  • 11:15 Prezentace shrnutí workshopů, společné zakončení studentského fóra (tělocvična)
  • 11:30 Jak se aktivně zapojit do Světového pochodu za mír a nenásilí (tělocvična).

Každý uchazeč má možnost zúčastnit se pouze jednoho tématu - všechny workshopy proběhnou současně.
Program ke stažení v doc zde »

Program ke stažení v pdf zde

Leták ke stažení zde

Workshopy 

Workshopy budou vedeny odborníky na dané téma, kteří budou podněcovat účastníky k diskuzi. Cílem každého workshopu je vypracovat shrnutí a akční plán k řešení dané problematiky. 

Aktivním nenásilím k multikulturalismu - Diskusi povede zástupce organizace Centrum kultur. Workshop bude probíhat formou prožitkové hry s cílem zamyslet se nad stereotypy a předsudky, které máme k některým skupinám lidí, nad otázkou různorodosti a odlišnosti. Budete mít možnost prožít si hluboké vcítění do života lidí, kteří se odlišují od běžné populace, a zkusit vnímat jejich sny i obavy každodenního života. Během workshopu se zkusíme podívat na multikulturalismus z mnoha pohledů, pečlivěji představit tutoproblematiku, vysvětlit střet zájmu jednotlivých skupin a navrhnout možné formy řešení. Každý z Vás jezdrojem inspirace pro ostatní.

Média a jejich vliv - Diskuzi povede Marek Jehlička, konopný ombudsman a PR sdružení Arnika.

Aktivní nenásilí v každodenním životě - Diskusi povedou zástupkyně Humanistického centra Narovinu. Násilí v nás, v našich životech a ve světě a jeho možná řešení cestou aktivního nenásilí. Ukázka projektu “Výchovou k nenásilí” Humanistického hnutí - prožitková forma, diskusní skupiny, hledání návrhů.  

Nenásilná řešení chudoby - Diskuzi povede Tomáš Tožička, teolog, technik a expert na rozvojovou spolupráci. Realizátor sociálních a rozvojových projektů v ČR a Subsaharské Africe. Působí v koordinačním týmu kampaně Česko proti chudobě.

 

Pokud se chcete jako škola připojit, napište na michaela.svarcova@svetovypochod.cz