Podporují

Světový pochod podporují:

„Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně je dynamickou univerzitou, která vychovává osobnosti pro život v Evropě i ve světě. Poskytuje vzdělání v širokém spektru oborů, jejichž uplatnění nabývá smysl tehdy, je-li v souladu s globálním uvědoměním. Právě proto se aktivně hlásí k podpoře Světového pochodu za mír a nenásilí. ”

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoká škola ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Physicians pro Global Survival

zdravotnická organizace, Kanada

PGS je kanadská pobočka Mezinárodní organizace International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), která je jedinou mezinárodní zdravotnickou organizací věnovanou prevenci jaderné války.
PGS si uvědomuje katastrofální následky jaderné války na zdraví a životním prostředí, a že zbrojení a násilí, ohrožuje naše zdraví a bezpečnost.

„Hlavním cílem naší organizace, od svého počátku, bylo úplné odzbrojení a zastavení výroby jaderných zbraní, které by mohly zničit civilizaci za pár hodin.”