Podporují

Světový pochod podporují:

„Lidé se nesmí na problém násilí ve světě dívat jen jako publikum v kině na film... aniž by se jich to týkalo a nevěřili ve vlastní sílu podpořit mír a nenásilí. Každý jedním jediným krůčkem za mír a nenásilí může naplnit jednou kapkou džbán, který až se naplní miliony kapkami, dokáže uhasit ohen násilí....”

Bára Fišerová
herečka ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Physicians pro Global Survival

zdravotnická organizace, Kanada

PGS je kanadská pobočka Mezinárodní organizace International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), která je jedinou mezinárodní zdravotnickou organizací věnovanou prevenci jaderné války.
PGS si uvědomuje katastrofální následky jaderné války na zdraví a životním prostředí, a že zbrojení a násilí, ohrožuje naše zdraví a bezpečnost.

„Hlavním cílem naší organizace, od svého počátku, bylo úplné odzbrojení a zastavení výroby jaderných zbraní, které by mohly zničit civilizaci za pár hodin.”