Podporují

Světový pochod podporují:

„Mír je základním předpokladem reálného partnerství pro rozvoj, jak to vyžaduje Miléniová deklarace, k jejímuž naplňování přispívá i kampaň Česko proti chudobě.”

Česko proti chudobě
sdružení neziskových organizací ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Kate Dewes

členka generálního poradního výboru OSN o odzbrojení, Nový Zéland

Dr. Kate Dewes je jedna z koordinátorek bezpečnostního centra na Novém Zélandu. V současné době je členka generálního poradního výboru OSN pro odzbrojení.