Podporují

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Anna Šabatová

předsedkyně Českého helsinského výboru, Česká republika

Anna Šabatová (narozena 23. června 1951 v Brně) je česká disidentka a signatářka Charty 77, zabývající se ochranou lidských práv. V letech 2001–2007 byla zástupkyní veřejného ochránce práv (ombudsmana), od roku 2008 je předsedkyní Českého helsinského výboru.

„Je svět bez válek možný? Není svět, v němž národy spolupracují a hledají vzájemně spravedlivá řešení, pouhou utopií? Mnohým se to tak jeví, vždyť tomu tak nikdy nebylo, co svět světem stojí. Nevím, možná takového stavu opravdu nelze dosáhnout. Ale vím zcela určitě, že je třeba se o to znovu a znovu pokoušet. Chápu Světový pochod za mír a nenásilí za pokus vykročit, za malý krůček, možná krok ke světu míru a naděje.”