Podporují

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Hicham Hamdan

libanonský velvyslanec v Argentině, Libanon

Studoval mezinárodní právo v Československu (1983) Přeložil československou ústavu do arabštiny. Vypracoval studii Rodinné právo v Československu (1980), studii o mezinárodních silách v jižním Libanonu (1988, v angličtině) a další. Od roku 1978 do 1983 působil na libanonském velvyslanectví v Praze. V letech 1983 až 1993 působil jako tajemník na libanonském velvyslanectví v Lagosu, v Nigérii, v Londýně. Byl generálním konzulem Libanonu v New Yorku od září 1998 do července 1999. V roce 1989 dostal titul Ph.D. mezinárodního veřejného práva Univerzity Karlovy v Praze. V září 2000 byl jmenován velvyslancem Libanonu v Argentině a mezi lety 2001 a 2003 byl jmenován velvyslancem v Paraguay. Pan Hamdan se účastnil mnoha mezinárodních politických, ekonomických, sociálních a právních konferencí a kongresů. Zastupoval Libanon při různých příležitostech ve výboru Valného shromáždění o odzbrojení, včetně Kongresu, které přezkoumávají Smlouvy o nešíření jaderných zbraní v roce 1995.

„Přidávám svůj hlas k tomuto pochodu, protože chci svět bez jaderných zbraní, chci aby vojska opustila všechna okupovaná území, chci svět bez jakýchkoli zbraní, chci svět, v němž se podepíšou smlouvy nejen o neútočení, ale i smlouvy o přátelství, spolupráci a rozvoji, chci svět, který respektuje mezinárodní právo, Chartu Organizace spojených národů (OSN) a její prostředky pro řešení sporů, zejména v kapitole vztahující se k mírovému urovnání sporů.”