Zprávy

Světový pochod podporují:

„Můj – již poměrně dlouhý život se doposud odehrával v míru. V míru – bez zákopů, masových hrobů, šrapnelů, tanků, válečných soudů. Vše, co vím o tzv. „velkých válkách“ historie, i menších válečných střetech současnosti je pouze zprostředkované. Z dokumentů, filmů, vzpomínek si lze udělat alespoň částečnou představu o válkách zuřících na naší malé modré planetě. Válkách vedených na první pohled ušlechtilými, jindy zase naopak na první pohled viditelně ideologickými, ekonomickými, či náboženskými motivy. Mé vzpomínky tedy nemohou být ovlivněny vlastní válečnou zkušeností. Avšak zkušenost z roku 1968, kdy došlo k přepadení, zabrání naší země vojsky tzv. spřátelených armád v čele s bývalým SSSR stejně jako k bezprecedentnímu zásahu do života všech obyvatel, k násilnému vytržení z naší vlastní – evropské kultury, zlomení mnohých charakterů – právě tato zkušenost mi velí být na pozoru, na pozoru před agresí, světovým megalomanstvím, falešným vůdcovstvím, atd. Je módní „být nad věcí“, starat se o vlastní byznys, zábavu, prosperitu, zisk. Je módní postupně si zvykat na násilí, zneužívat konkrétních situací ve vlastní prospěch. Mír – ten vzácný a nedoceněný stav bereme jako normální. Jak tenké ostří nás všechny dělí od válečných vřav. Proto sledujme dění ve světě, angažujme se proti násilí, usilujme o to, aby každý z obyvatel modré planety země zažil stejný luxus jako já – prožžít svůj život v míru. ”

Irena Ondrová
primátorka Zlína ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Akce na podporu Světového pochodu ve španělské Galícii

V pátek odpoledne 20. března se skupina organizátorů Světového pochodu za mír a nenásilí snažila získat podporu lidí v ulicích Tui. Využili přítomnosti velkého počtu lidí, díky festivalu Play doc, který se slavil v těchto dnech v Tui. Koordinátorka Světového pochodu v Tui Silvia Gonzáles poděkovala všem spolupracovníkům, zvláště těm, kteří se do podobné akce zapojili poprvé.


V sobotu 21. března se v Coruňa, druhém největším městě Galície, uskutečnila oficiální prezentace Světového pochodu za mír a nenásilí. Tato akce proběhla za účasti asi stovky lidí a různých zástupců společenských organizací ve městě. Akci uváděli Carmen Fernandéz (moderátorka TVG) a Mar Sande (Svět bez válek).