Zprávy

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Video: Protest proti okupaci Iráku v Tucumánu, Argentina

V pátek 20. března na náměstí Nezávislosti v Tucumánu vyjádřili zástupci nadace Svět bez válek odmítnutí okupace Iráku. U příležiotsti této akce zahrály lidem dvě kapely, rocková Ultraviolet a folková Taa-Huayras. Na konci jejich vytoupení vyzvala Maria Anglela Massa (Svět bez válek Tucumán) účastníky, aby se připojili ke Světovému pochodu za mír a nenásilí.