Zprávy

Světový pochod podporují:

„Ti, kteří rozdmychávají války, se jim obvykle vyhnou, oběťmi jsou civilisté, občané, kteří často bojují o holé přežití anebo osobnosti, které se staví na odpor totalitním režimům. Důvodem k násilí a válkám jsou obvykle mocenské ambice diktátorů a nezřízená potřeba hromadit majetek. Smutnou záminkou válečných konfliktů a terorismu je ideologický a náboženský fanatismus, který se zaklíná vznešenými ideemi a vírou v jediného Boha. Světový pochod za mír a nenásilí je zřetelnou šancí vyjádřit nesouhlas většiny lidstva se záměry patologických jednotlivců a zločineckých skupin. Dějiny stále se opakujících krvavých konfliktů nás varují před jejich vzplanutím v kterékoliv části světa, Evropu nevyjímaje. Jsem ráda, že existují lidé, kteří myšlenku nenásilí uskutečňují tak velkolepou událostí. ”

Olga Sommerová
filmová dokumentaristka a pedagožka ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Video: Protest proti okupaci Iráku v Tucumánu, Argentina

V pátek 20. března na náměstí Nezávislosti v Tucumánu vyjádřili zástupci nadace Svět bez válek odmítnutí okupace Iráku. U příležiotsti této akce zahrály lidem dvě kapely, rocková Ultraviolet a folková Taa-Huayras. Na konci jejich vytoupení vyzvala Maria Anglela Massa (Svět bez válek Tucumán) účastníky, aby se připojili ke Světovému pochodu za mír a nenásilí.