Zprávy

Světový pochod podporují:

„Agrese je duševní nemoc. Když Čanki z kmene jednonohých duševně onemocní, vezme si berlu a jde to vyhopkat do pouště. Dvounozí si vezmou berlu anebo nějaký jiný klacek - zbraň a hledají viníka. Tento pochod je alegorie toho, aby se každý se svým bytím a hloupostí vyrovnal sam - šel to vyhopkat do pouště a nenarušoval mír na zemi.”

Čankišou
hudební skupina ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Video: Protest proti okupaci Iráku v Tucumánu, Argentina

V pátek 20. března na náměstí Nezávislosti v Tucumánu vyjádřili zástupci nadace Svět bez válek odmítnutí okupace Iráku. U příležiotsti této akce zahrály lidem dvě kapely, rocková Ultraviolet a folková Taa-Huayras. Na konci jejich vytoupení vyzvala Maria Anglela Massa (Svět bez válek Tucumán) účastníky, aby se připojili ke Světovému pochodu za mír a nenásilí.