Podporují

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Petra Zimmelová

odborná asistentka ZSF JU , Česká republika

odborná asistentka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

„Celý profesní život se potkávám se seniory a cítím to jako obrovský dar. Kromě životního nadhledu a úžasného pohledu na svět jsem od seniorů vyposlechla mnoho příběhů, kde násilí ať už politické nebo soukromé ovlivnilo životy lidí. Nejsou to němá čísla statistik, mají svá jména a své kouzelné usměvy s vráskami zobrazující úctu k životu. Díky této skušenosti podporuji Pochod za mír a nenásilí nejen za sebe, ale i za seniory.”