Podporují

Světový pochod podporují:

„Připojujeme se a podporujeme Světový pochod, protože razantně vystupujeme proti násilí a diskriminaci páchanému na menšinách žijících v naší republice. Vyslovujeme se pro vyjadřování stejné úcty ke všem lidem bez rozdílů pohlaví, rasy, náboženství či přesvědčení. Společnost otevřená a tolerantní k lidem jiných národností je podle našeho mínění jedním ze základních předpokladů pro život bez násilí.”

Centrum multikulturního vzdělávání
vzdělávací centrum ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Mary Robinson

bývalá presidentka, Irsko

Mary Robinson je bývalou prezidentkou Irska (1990 – 1997), bývalou komisařkou pro lidská práva při OSN (1997 – 2002) a zakládající členkou a předsedající Rady světových ženských lídrů.

Amnesty International udělilo Mary Robinson v roce 2004 cenu Velvyslanec svědomí, za její činy na podporu lidských práv.

Webové stránky ›