Zprávy

Světový pochod podporují:

„Je svět bez válek možný? Není svět, v němž národy spolupracují a hledají vzájemně spravedlivá řešení, pouhou utopií? Mnohým se to tak jeví, vždyť tomu tak nikdy nebylo, co svět světem stojí. Nevím, možná takového stavu opravdu nelze dosáhnout. Ale vím zcela určitě, že je třeba se o to znovu a znovu pokoušet. Chápu Světový pochod za mír a nenásilí za pokus vykročit, za malý krůček, možná krok ke světu míru a naděje.”

Anna Šabatová
předsedkyně Českého helsinského výboru ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Centrum Prahy rozezněl multizvučný pochod a rozzářil symbol míru a nenásilí

Na sto padesát lidí se v sobotu 21. března sešlo v Praze na Můstku, aby slavnostně odstartovali první akci v rámci Světového pochodu za mír a nenásilí v České republice.

V podvečer obkroužil centrum Prahy „multizvučný pochod“ lidí s bubínky, píšťalkami, pokličkami a nejrůznějšími podomácku vyrobenými chrastítky, ale nechyběly ani skutečné hudební nástroje jako kytara či housle. Asi hodinu trvající pochod s podtitulem „Dalajláma hraje s náma“ vyrazil z Můstku kolem Prašné brány a Obecního domu na nám. Republiky, poté přes Senovážné náměstí pokračoval Jindřišskou a Vodičkovou ulicí k Národní třídě, kde se obrátil zpět směrem k Můstku.


Vyvrcholením večera byl živý symbol míru a nenásilí, který zformovali převážně mladí lidé s hořícími loučemi.

Je 21. března – velmi symbolické datum pro setkání s podtitulkem ‚Dejme šanci míru‘. Na jedné straně je s tímto datem spjato velmi smutné výročí – uplynulo 6 let od zahájení útoku na Irák – útoku, kterého se tiše či hlasitě účastnil celý takzvaně ‚civilizovaný svět‘ a v jehož důsledku zemřely a stále trpí milióny lidí,“ zaznělo v úvodu z úst mluvčí Humanistického hnutí Dany Feminové, která nejprve nastínila problematiku válek a zbrojení, a poté vyzvala k aktivní účasti na nenásilném řešení těchto problémů. „21. březen je ale i symbolem jara – symbolem probouzejícího se života. Tisíce lidí se právě dnes sešly na náměstích, aby daly svůj hlas míru a nenásilí, aby podpořily a prezentovaly jedinečnou iniciativu, která propojuje vše pozitivní v tomto historickém okamžiku a ukazuje směr -  Světový pochod za mír a nenásilí. První světový pochod, který požaduje ukončení válek, odstranění jaderných zbraní a zavrhnutí všech forem násilí. Není to další akce za mír – jde o mnohem více – jde o snahu spojit vše pozitivní a vytvořit globální vědomí, které všeobecně odsoudí násilí.“ (Celý projev k přečtení zde)

Symbol míru

Zapálené louče vytvořily jedinečnou atmosféru pro závěrečnou meditaci. „Představme si teď, že je v našich silách zastavit nesmyslnost násilí. Představme si, že lidé na celém světě odmítají spolupracovat s vládami a firmami, jež podporují války a zbrojení… Náš živý symbol míru a nenásilí dnes večer svítí společně se stovkami podobných symbolů v jiných místech a byl znamením naděje a solidarity pro ty, kteří dnes žijí ve válkách a násilí, inspirací pro ty, kteří si také přejí mír a nenásilí, ale zdráhají se věřit, že by to bylo možné, a proto tu s námi ještě nebyli.“ (Meditace za mír a nenásilí k přečtení zde)21. března probíhaly akce i v Českých Budějovicích a Brně, ale také v desítkách dalších měst po celém světě. Brzy se můžete těšit na další fotografie a více informací, které najdete na tomto webu.