Zprávy

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Meditace za mír a nenásilí

„DEJME ŠANCI MÍRU A NENÁSILÍ”

Věnujme teď společně pár minut, abychom si přiblížili pocity těch, kteří trpí násilím.

Zkusme si představit ty milióny lidí, kteří ztratili někoho milovaného ve válce v Iráku, Afghánistánu, Siera Leone, Čečensku... v konfliktech v Gruzii, Barmě, Palestině – v pásmu Gazy... i všude jinde ve světě. Představme si lidi, kteří z důvodů ekonomického násilí musejí přihlížet, jak jejich děti umírají z důvodu hladu, žízně, nemoci... Všichni ti lidé ze statistik mají své jméno, svou rodinu - stejně jako my tady, měli své sny a doufali v lepší budoucnost pro sebe a své drahé. Přáli si v klidu žít a vychovávat své děti, překonávat každodenní problémy a uskutečňovat své plány. Z důvodů, které jim ani nebyly jasné, se ocitli ve spirále násilí a poznali strach, bolest, zášť, frustraci, beznaděj, obavy a smutek z toho, co se odehrává v jejich zemi.

Někteří přišli o své domovy, jiní o svou důstojnost, o své přátele a příbuzné...

Myslíme na lidi, kteří se nachází v místech válečných konfliktů - cítíme jejich přítomnost a zažíváme spojení s nimi. Meditujme teď chvíli o problémech, které právě prožívají... o tom, co znamená slovo „válka”!


Představme si teď, že je v našich silách zastavit nesmyslnost násilí. Představme si, že lidé na celém světě odmítají spolupracovat s vládami a firmami, jež podporují války a zbrojení.

V srdcích lidí se probouzí silná pochybnost, že to, čemu jsme tak dlouho věřili, byla jen manipulace ziskuchtivých! Války, zbrojení a násilí nejsou nezbytnou součástí lidského života!

Představme si, jak postupně stále více lidí cítí propojení s ostatními a uvědomuje si, že rozvoj je možný pouze v případě, že je to rozvoj všech a pro všechny.

Žádejme teď v hloubce našich srdcí, aby se národy celého světa rozhodly pro jediné skutečné východisko – pro nenásilí, které dává hodnotu lidskému životu a budoucnost národům.

Intenzivně si přejme, aby lidé našli cestu k usmíření a začali pracovat pro mír – začali si představovat, že mír je možný, začali si ho přát a začali pro jeho dosažení dělat rozhodné kroky!

Nyní bychom chtěli, aby lidé, na něž myslíme, pocítili to nejlepší, co si pro ně přejeme. Na chvíli si v duchu pokusíme zobrazit situaci dobra, kterou jim přejeme. Nechť k nim dospěje vlna úlevy, dobra a naděje.


Náš živý symbol míru a nenásilí dnes večer svítí společně se stovkami podobných symbolů v jiných místech a byl znamením naděje a solidarity pro ty, kteří dnes žijí ve válkách a násilí, inspirací pro ty, kteří si také přejí mír a nenásilí, ale zdráhají se věřit, že by to bylo možné, a proto tu s námi ještě nebyli. Ale byl i varovným signálem pro všechny ty, kteří používají násilí a války k dosažení svých cílů, aby věděli, že už nespíme, aby viděli, že nová nenásilná síla už se rodí a získává prostor v našich srdcích i našich myslích!

Děkujeme všem přítomným za všechny pozitivní myšlenky a představy, díky za tento proud dobra a naděje. Díky, že máte odvahu představovat si lepší svět pro všechny – svět míru a nenásilí.


Praha, 21.3.2009