Zprávy

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Zahájení symbolu míru a nenásilí - projev Dany Feminové

DEJME ŠANCI MÍRU!

Sešli jsme se dnes, abychom společně zvýšili hlasitost, kterou jsou vyslovována dvě nádherná slova: „MÍR a NENÁSILÍ“. Každý z nás přišel připojit ten svůj hlas k tomuto multizvučnému proudu, který vzniká v srdcích lidí na celém světě a získává na síle. Čím více postupuje nesmyslnost násilí a utrpení v naší společnosti, tím více lidí si uvědomuje, že už nemůže mlčet - že MÍR a NENÁSILÍ potřebují  každičký hlas na svoji stranu!

Dnes je 21. března - velmi symbolické datum pro setkání s podtitulkem „Dejme šanci míru“.

Na jedné straně je s tímto datem spjato velmi smutné výročí – uplynulo 6 let od zahájení útoku na Irák – útoku, kterého se tiše či hlasitě účastnil celý takzvaně „civilizovaný svět“ a v jehož důsledku zemřely a stále trpí milióny lidí. Díky válce v Iráku jsme si zvykli na nesmyslné pojmy jako „preventivní válka“, „válka v zájmu lidských práv“, „zbrojení pro zachování míru“… Zvykli jsme si ale i na represi, kontrolu a omezování občanských svobod v zájmu bezpečnosti, na bombardování civilistů s cílem poskytnout jim svobodu a demokracii!!!!

Stovky miliard dolarů vybraných od nás, daňových poplatníků, jsou každoročně použity na výrobu zbraní a financování nesmyslných válek. Jsou vyvíjeny nové smrtící zbraně, včetně zbraní jaderných. Ve světě je dnes téměř třicet tisíc jaderných hlavic – množství, které by bylo schopno zničit celou planetu 25krát! V okamžiku, kdy celým světem otřásá ekonomická krize a lidé přicházejí o práci, kdy ještě téměř polovina obyvatel této planety žije pod hranicí chudoby, kdy miliony dětí umírají kvůli nedostatku pitné vody, jídla a zdravotní péče, se nadále utrácí miliardy za války a zbraně, které přináší jen další smrt a utrpení.

Myslím, že i kvůli tomu jsme dnes právě tady – cítíme, že tomuto není možné říkat civilizovaná lidská společnost! Cítíme, jak nebezpečný je tento směr – lhostejnost, strach a násilí – projevy rostoucí xenofobie, diskriminace a fašismu. To není zajímavý směr a máme příliš mnoho zkušeností v historii, které nás varují, ukazují, kam až tato cesta vede.

Ale 21. březen je i symbolem jara – symbolem probouzejícího se života.

Tisíce lidí se právě dnes sešly na náměstích, aby daly svůj hlas MÍRU a NENÁSILÍ, aby podpořily a prezentovaly jedinečnou iniciativu, která propojuje vše pozitivní v tomto historickém okamžiku a ukazuje směr – Světový pochod za mír a nenásilí. První světový pochod, který požaduje ukončení válek, odstranění jaderných zbraní a zavrhnutí všech forem násilí. Není to další akce za mír – jde o mnohem více – jde o snahu spojit vše pozitivní a vytvořit globální vědomí, které všeobecně odsoudí násilí.

V Praze, Budapešti, Římu, Miláně, Amsterdamu, Curychu, Athénách, Mnichově, Brně či v Českých Budějovicích – všichni společně z náměstí našich měst upozorňujeme na potřebu vydat se směrem života – dát se do pohybu za MÍR a NENÁSILÍ.

Tento pochod bude odstartován 2. října na Novém Zélandu a projde více než devadesáti zeměmi šesti kontinenty a bude zakončen 2. ledna 2010 v Argentině, na úpatí hory Aconcaqua – v Punta de Vacas. Ale už teď, při jeho pouhé prezentaci, je jasné, že je to správný okamžik pro takovou myšlenku – už teď spojuje stovky nejrůznějších organizací a osobností na celém světě, napříč náboženstvími, kulturami, politickým i společenským zařazením. Svoji podporu mu vyjádřili držitelé Nobelovy ceny míru - Dalajláma, Desmond Tutu, umělci, jako je Yoko Ono, Garfunkel, Coleman, politici jako prezidentka Chile, prezident Chorvatska, bývalý prezident USA Jimmy Carter, viceprezidenta Evropského parlamentu Luisa Morganitini… a stovky dalších. V České republice například Rudolf Hrušínský, Jana Švandová, Milan Šteindler, David Vávra, Olga Sommerová, Helena Třeštíková…

Už z toho je jasné, že nechceme nemožné! Žádáme nenásilí, respekt k lidským právům a důstojný život pro všechny lidské bytosti!

Mnoho lidí v minulosti už dokázalo, že ve spojení lidí a v nenásilném boji je obrovská síla. Mahátma Gándhí a Martin Luther King dali příklady, že při společném nasazení za změnu světa jsme mnohem silnější, než zdánlivě mocnější protivníci. Latinskoamerický filozof Mario Rodrigues Cobos, zvaný Silo, který je současným průvodcem aktivního nenásilí, dnes jasně vyzývá: „Dejme šanci míru.“.

V různých částech světa získává na síle toto volání, které spojuje lidi, kteří odmítají násilí celým svým srdcem a představují novou citlivost. Lidi, jejichž solidarita, soucit a zodpovědnost k příštím generacím probouzí zajímavou odvahu, nový revoluční tón a obrovskou naději.

A za tu naději Vám všem dnes srdečně děkuji!

Rozsviťme teď tedy naše louče, zapalme ty jiskřičky, které jsou na začátku každého velkého ohně!

Je načase ukázat sílu nenásilí! Je na čase dát se do pohybu a připojit svůj hlas k tomu úžasnému barevnému a multizvučnému pochodu, který je nadějí na jaro naší lidské společnosti, oslavou života! DEJME SE DO POHYBU ZA TY NEJKRÁSNĚJŠÍ SLOVA. DEJME ŠANCI MÍRU!


Dana Feminová,
mluvčí Humanistického hnutí v ČR,
21.3.2009, Praha