Podporují

Světový pochod podporují:

„Můj důvod k podpoření je velmi prozaický, nesnáším násilí, které rodí v reakci na sebe jen další násilí. Bojím se však, že na této zemi je mnoho miliónů nespravedlivě ponižovaných, jejíž jediná možnost důstojné emancipace je buď gerilový, nebo otevřený boj. Neznám způsob jak tento staletý a nemilosrdný řetězec přerušit. To ale neznamená, že se o to lidé stále nemají znovu a znovu, byť i marně pokoušet. Je to naše humanitní povinnost.”

Jiří David
výtvarník ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Základní škola Staňkova 14, Brno

základní škola, Česká republika

Základní škola, Brno, Staňkova 14 se nachází v městské části Brno-Královo Pole v klidném prostředí, v blízkosti Hokejové haly dětí a mládeže. Byla postavena v roce 1905 pro německou obecnou školu a roku 1919 předána české školní mládeži.
Od září 2008 v první, druhé, šesté a sedmé třídě vzděláváme děti podle nového školního vzdělávacího programu ,,Škola bez hranic,“ který vychází z myšlenek daltonské výuky, která je vhodná pro všechny děti z celého světa. Základem je smlouva mezi učitelem a dítětem, která rozvíjí vlastní rozhodování dětí, samostatnost a spolupráci.
Základní filozofií školy je vytvořit příjemné a bezpečné místo, kde učitel, žák a rodič jsou partnery, kde každé dítě má právo se vzdělávat dle svých individuálních možností a potřeb.
Hlavní snaha školy směřuje k tomu, aby žáci uměli zúročit nabyté zkušenosti v praktickém životě, aby uměli diskutovat o problémech a při řešení problémů byli rozhodní.

„Šťastný život můžeme žít jen v míru!”