Podporují

Světový pochod podporují:

„"2. října 2009 začíná Světový pochod za mír a nenásilí a nemohu, než této akci popřát vše nejlepší. Ať se pochodu zúčastní mnoho lidí a ti, kteří se nebudou moci připojit osobně, ať přispějí jakoukoliv aktivní formou, myšlenkami, slovy... Doufám, že Světový pochod za mír a nenásilí se stane hnutím, které dokáže pohnout každým z nás. Proto přeji pochodu vše dobré.”

Gianluca Pessotto
bývalý fotbalista a současný team manažer prestižního klubu Juventus Turín ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Střední škola elektrotechniky a strojírenství

střední škola, Česká republika

Před koncem školního roku 2004/05 probíhají na Školském úřadu MHMP a u radního pro školství jednání o optimalizaci učilišť. Dne 1. července 2006 došlo ke sloučení 3 středních škol: Střední odborné učiliště telekomunikační, Střední odborné učiliště strojírenské a Střední odborné učiliště technické. Na naší škole jsou vyučovány: strojírenské obory, elektroobory, telekomunikační a dopravní obory a o obor knihař. Naše škola se podílí na různých projektech.

V minulém školním roce byla na naší škole prezentována akce Postavme školu v Etiopii, studenti pomáhali při organizování sbírky. Na naší škole stále probíhá projekt environmentální výchovy, do nějž se snažíme zapojit co nejvíce žáků (snažíme se u nich rozvíjet ekologické myšlení a cítění, naučit je třídit odpad aj.). Témata environmentální výchovy navíc prolínají řadou témat českého jazyka a literatury, občanské nauky, tělesné výchovy a dalších předmětů (podporují rovněž zdravý životní styl). Škola pravidelně spolupracuje s dětským domovem ve Zbraslavi (organizace finanční sbírky, pomoc při organizaci vánočních oslav, návštěvy v domově…). Škola taktéž pomáhá při organizování veřejné finanční sbírky na Projekt Šance – děti ulice.

„Naše škola se snaží pomáhat těm, kteří to potřebují, proto jsme se neváhali zapojit ke Světovému pochodu za mír a nenásilí.

Webové stránky ›