Podporují

Světový pochod podporují:

„Moderní věda nabídla lidstvu poprvé v historii možnost života bez hladu a zimy a bez neustálé hrozby smrti následkem infekčních chorob. Současně dala věda lidem moc vyhladit svou civilizaci nukleárními zbraněmi nebo učinit Zemi neobyvatelnou přelidněním a znečištěním. Otázka jakou z těchto cest si vybereme je doslova záležitostí života a smrti pro nás a naše děti. Budeme využívat objevů moderní vědy konstruktivně a vybereme si cestu vedoucí k životu? Nebo využijeme vědy k výrobě dalších a dalších smrtonosných zbraní, které dříve či později mohou vést v důsledku lidského nebo technického selhání ke katastrofální nukleární válce?Budeme bezohledně ničit naši krásnou planetu bezmezným růstem populace a průmyslu? Volbu mezi těmito dvěma alternativami musíme udělat sami. Žijeme v rozhodujícím momentu historie - v krizovém momentu civilizace. Musíme nahradit starý svět mezinárodní anarchie, strašných válek a institucionalizované nespravedlnosti novým světem, který respektuje pravidla. Je nesmírně působivé, že mladí lidé z celého světa jsou ochotni přidat ruku k dílu a pochodovat přes celou planetu, aby zaměřili naši pozornost na tyto kritické problémy. Světový pochod za mír a nenásilí prokazuje velkou službu lidstvu v historickém rozhodujícím okamžiku. John Scales Avery, Ph.Dr. předseda dánské národní skupiny Pugwashské konference o vědě a světových problémech.”

John Avery
profesor ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Leonardo Boff

teolog a filosof, Brazílie

Stal se doktorem teologie a filosofie na Mnichovské univerzitě (1970). Když se vrátil do Brazílie, pomáhal konsolidovat teologii osvobození. Vyučoval systematickou a ekumenickou teologii na Františkánském teologickém institutu v Petropolisu. Byl redaktorem časopisu Konsilium v letech 1970 až 1995 (Mezinárodní teologický časopis), časopisu Cultura Voces v roce 1984 až 1992 a Brazilského církevního časopisu v roce 1970 až 1984. Byl profesorem teologie a spirituality v různých brazilských a zámořských institucích. Je držitelem čestného titulu Doctor honoris causa v politologii na Turínské univerzitě v Itálii a v teologii na Lundské univerzitě ve Švédsku a na fakultě Teologické střední školy v San Leopoldo (Brazílie). V roce 1992 opustil františkánský řád. Je profesorem etiky, filosofie náboženství a ekologie na univerzitě v Rio de Janeiro. Jeho literární a teologická tvorba zahrnuje více než 60 knih, mezi nimi i bestseller "The Eagle and the Chicken".