Podporují

Světový pochod podporují:

„Mír je základním předpokladem reálného partnerství pro rozvoj, jak to vyžaduje Miléniová deklarace, k jejímuž naplňování přispívá i kampaň Česko proti chudobě.”

Česko proti chudobě
sdružení neziskových organizací ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Milan Šteindler

herec, scénárista, Česká republika

Milan Šteindler je český humorista, herec, scénárista a režisér.
Spolupodílel se na natáčení seriálu Česká soda. Společně s Davidem Vávrou založil divadlo Sklep.