Zprávy

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Manifestace v Guidonii proti všem formám násilí

V Sobotu 21. února se spolu s organizátory Světového pochodu v Guidonii sešlo 600 lidí aby řekli jasné "NE násilí na ženách A NE Jakýmkoli formám násilí."

Manifestace v barevných oranžových košilích mnohých účastníků začala ve stanici Guidonia a pokračovala hlavní ulicí města do Pinetina. Tam Gloria Anastasi přečetla krátký projev o možnostech jak být nenásilný.
Manifestace byla doprovázena vlajkami s logem Světového pochodu, bannery s názvem akce a s desítkami dalších banerů s nápisy proti všem formám násilí: Ne fyzickému násilí, Ne psychologickému násilí, Ne ekonomickému násilí apod. K akci se připojilo i mnoho lidí v ulicích.
Akce byla úspěšná už proto, že se podařilo kontaktovat řadu lidí a organizací, které spojuje společná touha po světě bez násilí a informovat o Světovém pochodu.