Podporují

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Jiří David

výtvarník, Česká republika

Jiří David je současný český malíř, fotograf a umělec. Je spoluzakladatelem umělecké skupiny Tvrdohlaví, která vznikla v devadesátých letech dvacátého století.

Jiří David od 2. poloviny 80. let výrazně spoluvytváří podobu i atmosféru českého umění.

Svými malbami s volným využíváním znaků a politických symbolů významně formoval postmoderní program na přelomu 80. a 90. let, kdy se také začal věnovat instalacím objektů a psaní textů reflektujících pozici umělce a umění ve společnosti.

Proměnlivost uměleckého vyjádření neumožňuje jednoznačné zařazení tohoto umělce.

„Můj důvod k podpoření je velmi prozaický, nesnáším násilí, které rodí v reakci na sebe jen další násilí.
Bojím se však, že na této zemi je mnoho miliónů nespravedlivě ponižovaných, jejíž jediná možnost důstojné emancipace je buď gerilový, nebo otevřený boj.
Neznám způsob jak tento staletý a nemilosrdný řetězec přerušit.
To ale neznamená, že se o to lidé stále nemají znovu a znovu, byť i marně pokoušet. Je to naše humanitní povinnost.”