Zprávy

Světový pochod podporují:

„Historicky první akcí Greenpeace byl protest proti americkým jaderným pokusům na ostrově Amchitka nedaleko Aljašky. Od té doby jsme nikdy neztratili ze zřetele spojitost mezi ochranou přírody a bezpečností. Greenpeace od svého založení prosazuje široké pojetí bezpečnosti – takové, v němž nehrají rozhodující úlohu pouze hrozby ozbrojeného útoku či nedostatku strategických surovin, ale také například nebezpečí vyplývající z klimatických změn způsobených člověkem. Jaderné zbrojení pohlcuje obrovské sumy a množství nejrůznějších zdrojů, aniž by bylo schopno poskytnout prostředky proti nejvýznamnějším hrozbám současnosti. ”

Greenpeace
ekologická organizace ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Karneval v Kolíně nad Rýnem

V Kolíně nad Rýnem využili karnevalové akce v ulicích k prezentaci světového pochodu. V sobotu 21 února na průvodě duchů rozdali mnoho samolepek s nápisem "Strašáci místo bomb" a letáků se světovým pochodem. Tisíce lidí tak informovali o Světovém pochodu. Během karnevalových akcí rozdali celkem 11.000 samolepek a letáčků a získali mnoho nových kontaktů.