Podporují

Světový pochod podporují:

„Mír a nenásilí by měly být hodnoty podstatné pro všechny. Je důležité, aby lidé přemýšleli o tom, co se ve světě děje a také proč. Roska pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou, tedy závažně nemocným lidem. Ale boje, ubližování, války, nenávist, zloba či zlost jsou nemoci mnohem závažnější a je potřeba je vyléčit! Jediné boje, které jsou důležité, jsou ty se zákeřnou nemocí nebo nepříznivým osudem. ”

Roska
organizace ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Susan George

ekonomka, Francie

Susan George je francouzská filozofka, politická analytička a ekonomka.

Předsedkyně „Transnational Institute“ v Amsterdamu. Mezi rokem 1999 a koncem roku 2006 byla místopředsedkyní organizace Attac ve Francii.

Doktorka politických věd v „Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris“. Susan George je také známá bojem za spravedlivý a udržitelný model společenského vývoje, zejména ve vztahu jih-sever.

Webové stránky ›