Podporují

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Susan George

ekonomka, Francie

Susan George je francouzská filozofka, politická analytička a ekonomka.

Předsedkyně „Transnational Institute“ v Amsterdamu. Mezi rokem 1999 a koncem roku 2006 byla místopředsedkyní organizace Attac ve Francii.

Doktorka politických věd v „Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris“. Susan George je také známá bojem za spravedlivý a udržitelný model společenského vývoje, zejména ve vztahu jih-sever.

Webové stránky ›