Podporují

Světový pochod podporují:

„Ti, kteří rozdmychávají války, se jim obvykle vyhnou, oběťmi jsou civilisté, občané, kteří často bojují o holé přežití anebo osobnosti, které se staví na odpor totalitním režimům. Důvodem k násilí a válkám jsou obvykle mocenské ambice diktátorů a nezřízená potřeba hromadit majetek. Smutnou záminkou válečných konfliktů a terorismu je ideologický a náboženský fanatismus, který se zaklíná vznešenými ideemi a vírou v jediného Boha. Světový pochod za mír a nenásilí je zřetelnou šancí vyjádřit nesouhlas většiny lidstva se záměry patologických jednotlivců a zločineckých skupin. Dějiny stále se opakujících krvavých konfliktů nás varují před jejich vzplanutím v kterékoliv části světa, Evropu nevyjímaje. Jsem ráda, že existují lidé, kteří myšlenku nenásilí uskutečňují tak velkolepou událostí. ”

Olga Sommerová
filmová dokumentaristka a pedagožka ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Susan George

ekonomka, Francie

Susan George je francouzská filozofka, politická analytička a ekonomka.

Předsedkyně „Transnational Institute“ v Amsterdamu. Mezi rokem 1999 a koncem roku 2006 byla místopředsedkyní organizace Attac ve Francii.

Doktorka politických věd v „Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris“. Susan George je také známá bojem za spravedlivý a udržitelný model společenského vývoje, zejména ve vztahu jih-sever.

Webové stránky ›