Podporují

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Michael Lerner

rabín, USA

Michael Lerner je americký psycholog, rabín, politický aktivista a šéfredaktor židovského mezináboženského časopisu „Tikkun“ založeného v Berkeley v Kalifornii. Je také rabínem synagogy Beyt Tikkun v San Franciscu.