Podporují

Světový pochod podporují:

„Tento pochod je osvobození srdce--lidé říkají vládě, že zabíjení musí skončit. ”

Mark Kurlansky
novinář ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Michael Lerner

rabín, USA

Michael Lerner je americký psycholog, rabín, politický aktivista a šéfredaktor židovského mezináboženského časopisu „Tikkun“ založeného v Berkeley v Kalifornii. Je také rabínem synagogy Beyt Tikkun v San Franciscu.