Podporují

Světový pochod podporují:

„Už dávno lidé na celém světě pochopili, že násilím nelze řešit žádné problémy.To platí ve všech oblastech, např. domovy, instituce. Násilí vytváří zase násilí, a WWM by měl zvyšovat povědomí o této problematice. Navíc jsou zde lidé, bojující proti násilí všemi svými schopnostmi, aniž by věděli, že existují další, kteří zápasí stejně. WWM je může sjednotit a přivést více aktivních členů k humanistickému hnutí.”

Awich Pollar
člen Výboru OSN pro práva dětí(CRC) ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Tomás Hirsch

mluvčí Nového humanismu v Latinské Americe, Chile

Narodil se v Chile. Podporoval nenásilný boj proti vojenské diktatuře generála Pinocheta. Hirsch je jeden ze zakladatelů aliance Strany pro demokracii (1988).
Kandidoval na prezidenta v roce 2005 za koalici Juntos Podemos Más. V současné době je mluvčím Nového humanismu v Latinské Americe. Cestoval po celé Americe i Evropě. Setkal se s většinou představitelů těchto zemí. Podporuje sjednocení Latinské Ameriky a prosazuje hodnoty míru a aktivního nenásilí. Napsal knihu "Konec Prehistorie: Cesta ke Svobodě"

„Je důležité vštípit do paměti nových generací, že lidské bytosti z různých kultur a různých vyznání touží po míru, a že se ho snaží dosáhnout prostřednictvím nenásilí.”

Webové stránky ›