Zprávy

Světový pochod podporují:

„Celý profesní život se potkávám se seniory a cítím to jako obrovský dar. Kromě životního nadhledu a úžasného pohledu na svět jsem od seniorů vyposlechla mnoho příběhů, kde násilí ať už politické nebo soukromé ovlivnilo životy lidí. Nejsou to němá čísla statistik, mají svá jména a své kouzelné usměvy s vráskami zobrazující úctu k životu. Díky této skušenosti podporuji Pochod za mír a nenásilí nejen za sebe, ale i za seniory.”

Petra Zimmelová
odborná asistentka ZSF JU ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Na kolech za mír

V neděli 1. února v Barceloně - na závěr výročí smrti Gándhího - se uskutečnil 5. ročník Bicicletada por la Paz.

Akci zorganizoval Svět bez válek spolu s dalšími.

V 11. hodin Anna Oliva ze společnosti enFoc zahájila akci přednesem manifestu a tři děti přečetly prohlášení o nenásilí. Více než 200 účastníků pak vypustilo do vzduchu bílé balónky s nápisy a symboly míru. Trasa začínala v Arc de Triomf, pokračovala přes Lluís Campanys, náměstím Sant Pere, náměstím de Catalunya a náměstím Universitat až k cíli na náměstí de la Cascada v parku Cuitadella.

Tam byly připraveny různé zábavné hry a atrakce s hudbou. Kromě jiného také tombola s hlavní cenou - Jízdním kolem.

Výtežek z prodeje lístků byl věnován projektu potravinové pomoci obyvatelům Gazy.

V altánku Francesc Mateu i Hosta, ředitel Intermon-Oxfa, podal zprávu o situaci civilních obětí války v Gaze, pro které je mezinárodní potravinová pomoc určena. Poté Carles Martín, mluvčí akce, referoval o Světovém pochodu za mír a nenásilí.