Podporují

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

United Nations Association of New Zealand

sdružení OSN Nového Zélandu, Nový Zeland

UNANZ má za cíl informovat Novozélanďany o činnosti OSN a jejích částí, o tom, jak je zapojen Nový Zéland, a jak se mohou lidé na Novém Zélandu zapojit do různých aktivit.

UNANZ prosazuje ideály obsažené v Chartě Spojených národů, podporuje rozhodující roli OSN jako centra multilaterální spolupráce, která prosazuje světový mír, spravedlnost a vymýcení chudoby a hladovění.

Webové stránky ›