Podporují

Světový pochod podporují:

„Mír je základním předpokladem reálného partnerství pro rozvoj, jak to vyžaduje Miléniová deklarace, k jejímuž naplňování přispívá i kampaň Česko proti chudobě.”

Česko proti chudobě
sdružení neziskových organizací ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Anna Wetlinská

herečka, moderátorka a televizní hlasatelka, Česká republika

Bývalá televizní hlasatelka, žijící v současnosti ve Švýcarsku.