Podporují

Světový pochod podporují:

„Světový pochod by měl spojit mladé, staré i sirotky a měl by být mezníkem v životě každého. Je přáním všech, abychom se spojili a převzali odpovědnost za přeměnu světa. Ve svět bez válek a svět usmíření a prosperity.”

Sarah Onyango Obama
babička prezidenta Obamy ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Humanistické hnutí

hnutí, Česká republika

Humanistické hnutí je myšlenkový proud založený na principech aktivního nenásilí, tolerance, solidarity, respektu různorodosti, dodržování lidských práv, skutečné svobody člověka a přímé demokracie. Jedná se o síť tvořenou dobrovolníky z nejrůznějších zemí a kultur. (V současné době se jej aktivně účastní cca 1 500 000 lidí ve více než 130 zemích světa.) Členové humanistického hnutí různými aktivitami usilují o změnu společnosti. Pracují na aktivitách zasahujících do všech sfér života – osobní, společenské, kulturní, politické, ekologické. Humanistické hnutí se aktivně staví proti násilí jakéhokoliv druhu.

Webové stránky ›