Podporují

Světový pochod podporují:

„S velkým potěšením podporuji Světový pochod za mír a nenásilí. Během tří měsíců uskuteční miliony lidí univerzální poselství míru napříč zeměmi a kontinenty, v tropickém i mírném podnebí. V historii lidstva bude tato cesta symbolizovat krok vpřed, od nesvárů směrem k harmonii. Ve světovém dění přichází tento světový pochod v důležitém období. Krize a konflikty v celém světě ohrožují životy i samotnou existenci lidstva. O to naléhavější je ukončit veškeré násilí. Přeji všem účastníkům této akce hodně štěstí. Ať vám žehná Bůh a ať vás bezpečně vede. Doufám, že nás každý krok Světového pochodu přibližuje ke světovému míru a nenásilí.”

Rania Al Abdullah
královna ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Humanistické hnutí

hnutí, Česká republika

Humanistické hnutí je myšlenkový proud založený na principech aktivního nenásilí, tolerance, solidarity, respektu různorodosti, dodržování lidských práv, skutečné svobody člověka a přímé demokracie. Jedná se o síť tvořenou dobrovolníky z nejrůznějších zemí a kultur. (V současné době se jej aktivně účastní cca 1 500 000 lidí ve více než 130 zemích světa.) Členové humanistického hnutí různými aktivitami usilují o změnu společnosti. Pracují na aktivitách zasahujících do všech sfér života – osobní, společenské, kulturní, politické, ekologické. Humanistické hnutí se aktivně staví proti násilí jakéhokoliv druhu.

Webové stránky ›