Podporují

Světový pochod podporují:

„Ztratila jsem syna Caseyho ve válce. Vím, jakou bolest a utrpení, taková ztráta znamená. Podporuji Světový pochod za mír a nenásilí v naději, že ostatní rodiče nebudou muset trpět jako já, a že země, které se staly obětí války nebudou nadále trpět takovými ztrátami.”

Cindy Sheehan
mírová aktivistka ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Zdrav. soc. fakulta Jihočeské univerzity

fakulta univerzity, Česká republika

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zahájila svou činnost v září roku 1990, nejprve jako součást Pedagogické fakulty. Jako klasická humanitární vysoká škola se souhrnně zabývá kompozicí zdravotní a sociální problematiky. Své právo na existenci si dokázala obhájit již během svého prvého funkčního období působením ve vrcholovém edukačním procesu, takže již od začátku následujícího akademického roku 1991/1992 se stala samostatnou fakultou Jihočeské univerzity. Hlavní nosnou filozofií, kterou byl tento rodící se obor zaštítěn, byla racionální snaha o překlenutí až do té doby přetrvávající ideové propasti, která v minulých obdobích poměrně striktně oddělovala záležitosti zdravotnických disciplin od rozsáhlé a mnohotvaré problematiky sociální.

„Již z názvu fakulty naprosto jednoznačně vyplývá poslání přispívat k harmonii ve společnosti. Základním předpokladem této harmonie je život v míru. Proto se Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity připojuje ke Světovému pochodu za mír a nenásilí.”

Webové stránky ›