Podporují

Světový pochod podporují:

„Vždy když na světových soutěžích krásy pronese "nádherná" modelka, své nezdolné přání týkající se světového míru, zní to jako hodně ohrané klišé! Nedávno jsem se však nad touto problematikou sám zamyslel a zjistil jsem, že je mír na Zemi i mým největším přáním. Trápí mne otázka, proč si o problémech nemůžeme rozumně promluvit a téměř vždy je musíme řešit násilím?! Děje se tak mezi světovými velmocemi, ale i mezi obyčejnými lidmi. Kde je chyba? Pojďme se tedy společně zamyslet, jak změnit myšlení nás všech a oznámit světu, že válek už bylo dost! Rozhodnutí je v nás samotných. My to říkáme hudbou...”

Jan Smigmator
jazzový zpěvák ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Zdrav. soc. fakulta Jihočeské univerzity

fakulta univerzity, Česká republika

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zahájila svou činnost v září roku 1990, nejprve jako součást Pedagogické fakulty. Jako klasická humanitární vysoká škola se souhrnně zabývá kompozicí zdravotní a sociální problematiky. Své právo na existenci si dokázala obhájit již během svého prvého funkčního období působením ve vrcholovém edukačním procesu, takže již od začátku následujícího akademického roku 1991/1992 se stala samostatnou fakultou Jihočeské univerzity. Hlavní nosnou filozofií, kterou byl tento rodící se obor zaštítěn, byla racionální snaha o překlenutí až do té doby přetrvávající ideové propasti, která v minulých obdobích poměrně striktně oddělovala záležitosti zdravotnických disciplin od rozsáhlé a mnohotvaré problematiky sociální.

„Již z názvu fakulty naprosto jednoznačně vyplývá poslání přispívat k harmonii ve společnosti. Základním předpokladem této harmonie je život v míru. Proto se Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity připojuje ke Světovému pochodu za mír a nenásilí.”

Webové stránky ›