Podporují

Světový pochod podporují:

„Nechci přehlížet útrapy, které se všude kolem nás dějí. Nechci jen doufat, že jednou bude lépe a neudělat pro to nic. Proto podporuji Světový pochod za mír a nenásilí, protože i když mé gesto může znamenat málo, budu žít s pocitem, že nepatřím mezi ty, kteří jen nečinně přihlíží.”

Lucie Váchová
modelka, moderátorka ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Lilian Sarah Fischerová

modelka, Česká republika

Narozena 1984 v Plzni. Studovala na Taneční konzervatoři v Praze, ale dostudovala na víceletém gymnáziu v Plzni. Nyní studuje na ZČU, obor Sociální a kulturní antropologie. Od osmnácti let se věnuje sociálním tématům, např. práci s dětmi v dětských domovech či pomoci dětem v nemocnicích, stala se pravidelnou dárkyní krve.
Do podvědomí veřejnosti se dostala jako 2. česká vicemiss 2007 a pro milovníky baletu jako talentovaná a citlivá tanečnice. V roce 2004 zakládá společně s Petrem Čejkou občanské sdružení Slunce dětem.

„Připojuji se k této mimořádné myšlence s úctou a pokorou. Věřím, že stálým poukazováním na problém válek a násilí, dojde lidstvu, že tato nehumání cesta k dosažení čehokoli, je naší zkázou. Proto i kdyby tento pochod zmírnil bolest jen nepatrnému množství lidí, je mojí povinností, podpořit ho.”

Webové stránky ›