Zprávy

Světový pochod podporují:

„Připojujeme se k pochodu za mír a nenásilí proto, že veškerá činnost naší organizace je soustředěna kolem myšlenky nenásilí, jak vůči zvířatům, tak vůči lidem. Válečné konflikty ničí životy lidí, zvířat a celé planety. Navíc při vývoji a testech zbraní a při nácviku válečné medicíny každoročně trpí a umírají tisíce zvířat. Připojujeme se k pochodu také proto, že každý z nás dělá každodenně rozhodnutí, která ovlivňují životy mnoha zvířat i lidí a každý z nás může přispět ke změně.”

Svoboda zvířat
organizace pro ochranu práv zvířat ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Prezentace Světového pochodu v Barceloně

Ve středu, 28.ledna, v 20:00 byl v Barceloně oficiálně prezentován Světový pochod za mír a nenásilí. Byli zde přítomni Enrique Collado z organizace Humanista Amalgama, Julio Morrás z organizace La Bombeta, Fathy Mamadou z organizace  Kandeema a Jesús Galán. Akce se zúčastnilo kolem 50 lidí.
Zatím se v tomto městě připojilo ke Světovému pochodu 14 různých organizací a spolků.