Zprávy

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Prezidentka Chile se připojila ke světovému pochodu

Ve středu 28. ledna, na schůzce s mluvčím Humanistického hnutí pro Jižní Ameriku, Tomásem Hirschem, se prezidentka Chile, Michelle Bachelet, s nadšením připojila ke Světovému pochodu za mír a nenásilí.

Prezidentka Bachelet je odhodlána pomoci jako účastník pochodu. V dubnu chce přijmout koordinátora Světového pochodu v paláci vlády a je ochotná přijmout i pochodující, kteří dorazí do Chile 29. prosince 2009.

Kromě toho podporuje setkání s veliteli armád v Jižní Americe na téma mír a nenásilí a chce zapojit svou vládu do koordinací akcí které doprovází Světový pochod.

Přeje si podpořit myšlenku jaderného odzbrojení, míru a nenásilí a uvědomuje si její význam a důležitost.