Podporují

Světový pochod podporují:

„Již z názvu fakulty naprosto jednoznačně vyplývá poslání přispívat k harmonii ve společnosti. Základním předpokladem této harmonie je život v míru. Proto se Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity připojuje ke Světovému pochodu za mír a nenásilí.”

Zdrav. soc. fakulta Jihočeské univerzity
fakulta univerzity ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Maťo Mišík

známý pražský výtvarník a hudebník, Česká republika

„Pokud tato má mediální podpora "Světového pochodu za mír a nenásilí"
donutí alespoň jednoho naštvaného nebo nešťastného člověka odhodit zbraň
či násilný úmysl za hlavu a obejmout prvního člověka, kterého potká, jsem
pro takovýto pochod třeba každý týden!”

Webové stránky ›