Zprávy

Světový pochod podporují:

„Přijměte naši plnou podporu Vaší záslužné iniciativě, jejímž cílem je sjednotit lidi pro mír. Je nutné si potřebu míru, ale i hrozbu válek neustále připomínat a poučovat se i z historie. Jak řekl Karel Čapek: Musíme vychovávat lidi pro mír, ne pro válku.”

Evropská unie pro lidská práva
občanské sdružení ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Manifestace za mír v Palestině ve Valencii

V sobotu 17.ledna se ve Valencii uskutečnila manifestace za mír v Palestině. Asociace, politické strany, odbory a další organizace vyjádřily svůj nesouhlas s násilím které bylo pácháno na palestinském lidu. Zástupci Světu bez válek a násilí, Humanistické strany, Komunity pro lidský rozvoj, Centra kultur, Silova poselství a organizací které se připojily ke Světovému pochodu za mír a nenásilí zde vyjádřili svůj odpor ke všem formám násilí.