Zprávy

Světový pochod podporují:

„Připojuji se k této mimořádné myšlence s úctou a pokorou. Věřím, že stálým poukazováním na problém válek a násilí, dojde lidstvu, že tato nehumání cesta k dosažení čehokoli, je naší zkázou. Proto i kdyby tento pochod zmírnil bolest jen nepatrnému množství lidí, je mojí povinností, podpořit ho.”

Lilian Sarah Fischerová
modelka ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Manifestace za mír v Palestině ve Valencii

V sobotu 17.ledna se ve Valencii uskutečnila manifestace za mír v Palestině. Asociace, politické strany, odbory a další organizace vyjádřily svůj nesouhlas s násilím které bylo pácháno na palestinském lidu. Zástupci Světu bez válek a násilí, Humanistické strany, Komunity pro lidský rozvoj, Centra kultur, Silova poselství a organizací které se připojily ke Světovému pochodu za mír a nenásilí zde vyjádřili svůj odpor ke všem formám násilí.