Zprávy

Světový pochod podporují:

„Nadační fond POROZUMĚNÍ se v rámci svých aktivit plně ztotožňuje s ideály a posláním Světového pochodu za mír a nenásilí a tímto připojuje plnou podporu této velmi důležité akce. Považujeme za naprosto nezbytné organizovat takovouto osvětovou činnost, která v lidech probouzí solidaritu a potřebu pomoci a nenechává je lhostejné ke svému okolí, neboť právě i naše okolí tvoří svět ve kterém žijeme.”

Porozumění
nadační fond ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Manifestace za mír v Palestině ve Valencii

V sobotu 17.ledna se ve Valencii uskutečnila manifestace za mír v Palestině. Asociace, politické strany, odbory a další organizace vyjádřily svůj nesouhlas s násilím které bylo pácháno na palestinském lidu. Zástupci Světu bez válek a násilí, Humanistické strany, Komunity pro lidský rozvoj, Centra kultur, Silova poselství a organizací které se připojily ke Světovému pochodu za mír a nenásilí zde vyjádřili svůj odpor ke všem formám násilí.