Zprávy

Světový pochod podporují:

„Grupo Capoeira Mandela přijde podpořit Světový pochod za mír a nenásilí. Jsme si vědomi toho, že lidé jsou těmi, co jsou zodpovědní za světový mír. Víme také, že vše zlé, co se na světě děje, je odrazem rasové nerovnosti, ale i předsudků k pohlaví a naboženství. Dopadem je válka, hlad a chudoba. Je zapotřebí udělat z demokracie realitu a to je důvod, proč půjdeme pochodem. Chceme udělat krok kupředu, blíže ke světovému míru.”

Grupo Capoeira Mandela
taneční skupina ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Manifestace v Madridu na podporu Palestiny a proti všem formám násilí

V neděli, 11.ledna proběhla v Madridu velká manifestace na podporu palestinského lidu a za odmítnutí násilí. Sešlo se zde mnoho významných osobností z kulturního a společenského života. Umělci, politici, odboráři i studenti, ti všichni vyjádřili za naprosto nepřijatelné použití násilí a války.
Mezi účastníky byli i představitelé Světového pochodu: Svět bez válek, Centrum kultur a Humanistická strana.