Zprávy

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Světový pochod ve světě: Rosario

4.prosince se v Rosario uskutečnila první schůzka k prezentaci Světového pochodu, na které se utvořil první tým organizátorů.
Sešli se zde zástupci různých organizací (jako je Komunita pro lidský rozvoj, Svět bez válek nebo Centrum humanistických studií) a významné osobnosti, které se chtějí v organizaci angažovat.