Zprávy

Světový pochod podporují:

„Světový pochod je velmi důležitým krokem k probuzení lidského vědomí. Ve sportu také vidím sjednocení národů a vyznání. Je skvělé, že lidé jako vy, pochodují za lepší a spravedlivější svět pro budoucí generace.”

Paula Pequeno
volejbalistka ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Světový pochod ve světě: Rosario

4.prosince se v Rosario uskutečnila první schůzka k prezentaci Světového pochodu, na které se utvořil první tým organizátorů.
Sešli se zde zástupci různých organizací (jako je Komunita pro lidský rozvoj, Svět bez válek nebo Centrum humanistických studií) a významné osobnosti, které se chtějí v organizaci angažovat.